KurumNet | Güvenliğin Önemi

Sayın Yönetici;

Bilgisayarların ve bilgisayar ağlarının tüm hayatımızı etkilediği günümüzde, ticari kurumlar internet sayesinde hızlı ve ucuz haberleşme imkanına kavuşmuştur. Ticari şirketler tarafından yoğun olarak kullanılan e-posta’nın devlet kurumlarında kullanılması ise güvenlik nedenleri ile sadece basit duyurularla sınırlı kalmıştır.

15.01.2004 tarihinde kabul edilen 5070 no’lu “Elektronik İmza Kanunu” ile internet üzerinden güvenli bir şekilde iletişimin önü açılmıştır. Bu kanunun 5. maddesine göre; “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur”. Dijital imzanın tanımı şöyle yapılabilir: elektronik ortamda iletilen bilgilerin, kesinlikle bunları gönderen kuruma veya kişiye ait olduğunu doğrulayarak, verinin başkası tarafından yollanmadığını garanti edecek teknolojik uygulamanın adıdır. Dijital imzanın niteliği gereği; imzalanmış bir belgeyi yollayan kişi onu yolladığını, alıcı da aldığını inkar edemez.

Güvenli Elektronik İmza Oluşturmak için Yasal Olarak Gerekli Kriterler

a) Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşinin daha bulunmaması.
b) Elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamaması ve gizliliği.
c) Üzerinde kayıtlı bulunan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması, elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunması.
d) İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi.

KurumNet sistemi tüm bu kriterleri sağlayarak güvenli iletişim kurmanızı sağlamaktadır.

• KurumNet sisteminin şu ana kadar üretilmiş programlar arasında en gelişmişi olduğunu savunuyor ve bu sistemi size en uygun fiyatlarla vermeyi teklif ediyoruz.
• Programımız kurumdaki bilgisayar sayısına göre değil, kurum başına fiyatlandırılmaktadır. Kurum içerisinde istenilen sayıda bilgisayara kurulabilir.
• Lütfen elektronik iletişim konusunda karar vermeden programımızı görünüz ve fiyatlarımızı karşılaştırınız.

KurumNet Referans Listesini İncelemek için Lütfen Buraya Tıklayınız.

Reklamlar