KurumNet | KurumNet Hakkında Detaylı Bilgi

KurumNet

KurumNet Sisteminin Amacı

Bu proje ile merkezdeki ana kurumun ve bağlı kurumların, gerek ana kurum ile gerekse kendi aralarındaki evrak alış-verişinin ve günlük iletişiminin bilgisayar ortamında ve internet aracılığı ile yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede iletişimin daha hızlı ve hatasız olarak yapılabilmesi mümkün olacaktır. “Faks Zinciri” veya “Telefon Zinciri” gibi yöntemlere gerek kalmayacaktır. Ayrıca kurumların elinde bulunan bilgisayarlar ve çevre birimleri daha aktif olarak kullanılacaktır.

KurumNet Sisteminin Sağlayacağı Faydalar

-İşlemlerin gerçekleşme zamanını azaltmak:
KurumNet ile gönderilen evraklar ve dosyalar normal şartlarda maksimum 2 dak. içerisinde alıcısına ulaşır. Bu gönderim sırasında gönderen ve alıcı bilgisayarlar arasındaki uzaklığın önemi yoktur. Gönderen ve alıcının coğrafi olarak çok değişik bölgelerde yer alması durumunda dahi gönderim süresi bu durumdan etkilenmez.

-Maliyetleri düşürmek:
KurumNet ile elektronik ortamda (bilgisayar üzerinde çalışan herhangi bir yazı programı veya günlük işlemler için kullanılan diğer programlar vasıtasıyla) hazırlanan dokümanlar gerekli kişilere onay için yine elektronik ortamda gönderileceği ve bu kişiler tarafından yine elektronik ortamda onaylanarak alıcılara ulaştırılacağı için kağıt kullanımı minimum seviyeye inecektir. KurumNet ile gönderilmek istenilen bir dokümanın aynı anda 1 veya 1000 alıcıya gönderilmesi arasında maliyet açısından hiçbir fark yoktur. Bu sayede çok sayıda alıcıya gönderilmek üzere aynı dokümanın fotokopi veya benzeri yöntemlerle çoğaltılmasına gerek kalmayacaktır. Aynı şekilde dokümanların alıcısına ulaştırılması için posta, fax, kurye ile teslim veya bir görevli ile yollama gibi işlemlere ve bu işlemler için yapılacak masraflara gerek kalmayacaktır.

-Kaliteyi yükseltmek:
KurumNet ile sağlanılan hız ve tasarruf edilen para ile kurumların mevcut işlemlerinin daha rahatlıkla yapılabilmesi, dolayısı ile bu işlemlere kalite kazandırılması mümkün olacaktır. Ayrıca hazırlanacak boş bir formun bütün kurumlara gönderilerek geri toplanması neticesinde bilgi toplama-istatistik gibi işlemler hızlı ve güvenilir olarak yapılabilecektir.

-Güvenli iletişim kurmak:
KurumNet sisteminde bütün kullanıcılar merkezi bir sunucu üzerinde tanımlanır. Bu yüzden sisteme tanımlanmayan bir kişinin girmesi mümkün değildir. Sistemde kullanılan “Açık Anahtar – Gizli Anahtar (PKI)” teknolojisi ile bütün dokümanlar gönderilmeden önce, sadece alıcısı tarafından açılabilecek şekilde şifrelenir. Ayrıca gönderenin kimliğini kesinleştirmek üzere dijital olarak imzalanır. Bu şekilde şifrelenen evrakların başkaları tarafından değiştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca evrağı gönderen kurumun dijital imzası evrakla beraber gittiği için, her zaman evrağı gönderen kurumun kimliğinden emin olunabilir.

Proje üç parçadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi sadece merkezde çalışacak olan “Merkez Sunucu”, ikincisi bağlı her kuruma kurulacak “Kurum Sunucusu”, diğeri ise sistemi kullanmaya yetkili her kullanıcının bilgisayarına kurulacak “KurumNet Terminal” Yazılımıdır.

Okumaya Devam Etmek için Buraya Tıklayınız.

Reklamlar